Air Kerosakan - Kering-Reput

Ujian untuk Besi di Air Sumur

Anda harus menguji air anda untuk kekerasan, pH, bakteria, dan kepekatan besi. Jabatan Sumber Alam Amerika Syarikat tidak menyenaraikan besi sebagai bahan pencemar yang berbahaya, tetapi menganggapnya sebagai bahan pencemar estetik.