Shingling-A-Bumbung

Boston Ridge

Sebuah rabung Boston adalah gaya penerapan kayap di puncak atau rabung bumbung. Cara ridge Boston dicipta adalah dengan menggunakan sirap ke arah rabung rumah supaya sirap bertindih satu sama lain di pinggul.