Sekolah-Kebimbangan

Tekanan Pelajar

Seperti semua orang hari ini, pelajar sepertinya mengalami tekanan tetap di persekitaran sekolah atau di luar sekolah, kerana tuntutan sekolah, beban kerja, tekanan sosial, dan masalah kewangan untuk pelajar kolej. Tahap tekanan pelajar boleh diburukkan lagi oleh tekanan dari ibu bapa untuk melaksanakan dengan baik berkenaan dengan gred atau aktiviti tambahan.