Kontraktor-Pertikaian

Lien mekanik

Lien mekanik adalah hak undang-undang yang telah disediakan untuk melindungi kontraktor, pembekal bahan dan buruh. Hak ini membolehkan mereka untuk mendapatkan hutang yang terhutang kepada mereka. Dengan kata lain, jika pelanggan tidak membayar, mereka berhak meletakkan lien di atas harta itu untuk mengumpul dana mereka.