Memasang Ventil Pengering Kepada Keperluan Kod

Memasang a pengering bolong di rumah anda sangat penting. Tanpa ventilasi pengering, ruangan bawah tanah anda boleh ditutup dengan lapisan tebal lapisan yang tidak hanya akan membuat ruangan bawah tanah anda kelihatan kotor, tetapi juga membuat tempat anda terdedah kepada api serat. Oleh kerana lubang pengering adalah sangat penting untuk menghalang kebakaran, banyak negeri di seluruh negara mempunyai peraturan dan peraturan yang ketat ketika datang ke pemasangannya. Untuk membantu anda memasang bengkok pengering ke keperluan kod, inilah yang perlu anda lakukan.

Ketahuilah Kod Bangunan Kawasan Anda

Sekiranya anda merancang untuk memasang pengering, anda harus mengenali peraturan dan peraturan bangunan di kawasan anda sebelum anda memasang bolong pengering di rumah anda. Anda boleh dengan mudah mendapatkan maklumat yang anda perlukan mengenai keperluan bangunan dari unit kerajaan tempatan atau pihak berkuasa bangunan tempatan.

Mematuhi Keperluan Kod Tempatan

Untuk pematuhan mudah dengan kod bangunan tempatan, dapatkan senarai semak keperluan dari pihak berkuasa bangunan tempatan anda. Anda perlu menghasilkan semua dokumen dalam senarai semak untuk memohon permit memasang bolong pengering.

Membina Ventilasi Anda

Setelah mendapatkan permit dari pihak berkuasa bangunan tempatan, anda kini boleh mula membina ventilasi pengering anda mengikut pelan pembinaan yang anda hantar semasa anda memohon permit. Pastikan anda tidak membuat pelayaran utama dari pelan pembinaan yang diluluskan untuk mengelakkan penalti.